Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Πρόταση!

410
 2,05 
 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
 3,2 
 ΒΕΛΓΙΟ 
 3,45 
ΣΚΟΡ 3-1
17,00

411
 1,4 
 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 4,25 
 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 
 7,25
Η.Τ. 2-1
25,00

ΝΟ1
108
 1,18 
 ΜΟΛΝΤΕ 
 5,5 
 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 
 8 
Η.Τ. 2-2
14,00


 Σύστημα: 1,2,3

Κόστος 2,10

Και μονό 4,50

Σύνολο: 6,60