Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Πρόταση!..100
 1,75 
 ΛΑΧΤΙ 
 3,25 
 ΓΙΑΡΟ 
 3,65
Η.Τ. Χ-2
8,00

336
 2,65 
 ΙΤΑΛΙΑ 
 3,15 
 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 
 2,45 
Η.Τ. Χ-1
6,50

337
 3,9 
 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 
 3,45 
 ΑΓΓΛΙΑ 
 1,77
Η.Τ. Χ-Χ
5,50

338
 3,5 
 ΕΛΛΑΔΑ 
 3,5 
 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
 1,9 
ΣΚΟΡ 1-0
9,00

339
 2,95 
 ΙΑΠΩΝΙΑ 
 3,35 
 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 
 2,1
Η.Τ. 2-Χ
16,00

Σύστημα -3,4,5
Κόστος -4,80