Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Πρόταση!..Βίντεο!

101
2
ΓΙΑΡΟ
3,25
ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ
2,9
UNDER
1.70

102
2,55
ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ
3,15
ΛΑΧΤΙ
2,25
OVER
1.70

103
2,45
ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
3
ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
2,45
OVER
2.00

104
3,15
ΤΟΥΡΚΟΥ
3,15
ΚΟΥΟΠΙΟ
1,95
UNDER
1.70

105
5,25
ΧΟΝΚΑ
3,65
ΕΛΣΙΝΚΙ
1,45
UNDER
1.75

318
1,6
ΙΣΠΑΝΙΑ
4
ΧΙΛΗ
4,35
UNDER
2.15

319
5
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
3,75
ΚΡΟΑΤΙΑ
1,55
UNDER
1.75

ΣΥΣΤΗΜΑ 5,6,7
ΚΟΣΤΟΣ 8,70