Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Στοιχηματική τριάδα......


123-ΣΟΥΗΔΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ   ΗΤ. 1-2  απόδ. 25,00 και Χ-2 απόδ. 4,00
122-ΑΓΓΛΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ   ΗΤ. Χ-1 απόδ. 5,00 και 2-Χ απόδ. 12,00
150-ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ – ΓΙΑΡΟ   ΗΤ. 2-1 απόδ. 25,00 και 1-1 απόδ. 1,65