Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Πάμε γιά πολλά. ΗΜ.ΤΕΛΙΚΑ.

  • Ξεκινάμε μέ τόν αγώνα: 127-1 ημ. 2 τελικό.
  • Μέ τόν αγώνα: 137-2 ημ. 2 τελικό.
  • Μέ τόν αγώνα: 216-2 ημ. 2 τελικό.
  • Μέ τόν αγώνα: 239-1 ημ. 2 τελικό.
  • Καί τέλος μέ τόν αγώνα: 250-2 ημ. 2 τελικό...
  • Σύστημα: 2,4,5.
  • Κόστος:4,80.
  • Καί εδώ έχουμε πιθανό κέρδος, τό καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό:180.557,70 ευρώ.
  • ΚΑΛΟ ΤΑΜΕΙΟ......

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου